Tìm kiếm...

thực phẩm sạch

19002097

Sản phẩm

Đậm đà khẩu vị truyền thống

Nước mắm cá cơm GoldFood

Nước mắm cá cơm GoldFood

Thành phần dinh dưỡng:
Tính trên 100ml
Protein > 18g
Năng lượng > 72Kcal

Nước mắm cá cơm GoldFood

Nước mắm cá cơm GoldFood

Thành phần dinh dưỡng:
Tính trên 100ml
Protein > 18g
Năng lượng > 72Kcal

item
Nước Tương Đậu Nành Gold Food

Nước Tương Đậu Nành Gold Food

Thành phần dinh dưỡng: Tính trên 100ml

Protein ≥ 3.5g 

Năng lượng ≥ 54Kcal 

Carbohydrate ≥ 10g

item
Tương ớt GoldFood

Tương ớt GoldFood

Thành phần dinh dưỡng:
Tính trên 100ml
Protein > 18g
Năng lượng > 72Kcal

Tương ớt GoldFood

Tương ớt GoldFood

Thành phần dinh dưỡng:
Tính trên 100ml
Protein > 18g
Năng lượng > 72Kcal

Tương ớt GoldFood

Tương ớt GoldFood

Thành phần dinh dưỡng:
Tính trên 100ml
Protein > 18g
Năng lượng > 72Kcal

item
Dầu hào GoldFood

Dầu hào GoldFood

Thành phần dinh dưỡng:
Tính trên 100ml
Carbohydrate ≥ 18g
Protein ≥ 1.8g
Năng lượng ≥ 83,7Kcal

item
Hạt nêm nấm hương GoldFood

Hạt nêm nấm hương GoldFood

Hạt Nêm Thịt Thăn GoldFood

Hạt Nêm Thịt Thăn GoldFood

item
item
http://goldfood-vietnam.com/
http://goldfood-vietnam.com/catalog/view/theme/